reklama

Chemie kolem nás - pomáhá i škodí, 16. ledna 2014, České Budějovice

7. 1. 2014  18:00, rubrika: společnost, čtenost: 843x, karma: 5,90

● Jaké chemické látky může obsahovat zboží prodávané v našich obchodech? ● Proč se nebezpečné chemikálie používají? ● Co jsou to endokrinní disruptory? ● V čem si kupujeme nanochemikálie? ● Jak mohou chemikálie ovlivnit lidské zdraví? ● Jak mohou škodit životnímu...

Diskuse (8)

ČRo Plus - Ekofórum: Rok smradu 2013?

6. 1. 2014  16:10, rubrika: Ovzduší, čtenost: 714x, karma: 6,15

První letošní vydání pořadu Ekofórum, který vysílá Český rozhlas Plus, nazvali jeho autoři Čestmír Klos a Terezie Jirásková s lehkou nadsázkou "Rok smradu". Shodou okolnost evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik vyhlásil 2013 Rokem ovzduší.

Diskuse (9)

Endokrinní disruptory: Desítky vědců vyzývají Evropskou komisi k akci

8. 7. 2013  00:38, rubrika: Evropská unie, čtenost: 1817x, karma: 16,06

89 předních vědců z celého světa podepsalo Berlaymontskou deklaraci o endokrinních disruptorech, v níž vyjadřují znepokojení z látek schopných narušovat hormonální systém a naléhají na Evropskou unii, aby přistoupila k efektivní regulaci těchto látek. Zároveň v deklaraci upozorňují, že návrhy...

Diskuse (22)

REACH: 6,5 tisíce registrovaných látek a veletucet chemických špinavců

25. 6. 2013  08:39, rubrika: REACH, čtenost: 516x, karma: 5,97

Nová evropská chemická politika stanovená směrnicí REACH má za sebou dva významné mezníky. Na konci května úspěšně skončila druhá vlna registrace chemických látek v systému REACH, v rámci které firmy zaregistrovaly skoro tři tisíce chemikálií. V červnu se pak zástupci členských států EU dohodli o...

Diskuse (3)

Stockholmská úmluva: Na globální černou listinu zapsán Bursíkem subvencovaný brómovaný zpomalovač hoření

12. 5. 2013  15:32, rubrika: životní prostředí, čtenost: 970x, karma: 12,25

Na právě skončené výroční konferenci smluvních států Stockholmské úmluvy o perzistentních znečišťujících látkách byla zapsána na globální černou listinu 23. položka – hexabromocyklododekan (HBCD). Ačkoli jde o nebezpečnou látku, která se nyní ocitla na seznamu vedle DDT, dioxinů nebo...

Diskuse (11)

REACH: Švédsko navrhuje další omezení použití olova ve spotřebním zboží

8. 4. 2013  00:15, rubrika: REACH, čtenost: 1187x, karma: 7,41

 

Švédsko předložilo Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) návrh na restrikci použití olova a jeho sloučenin v dalším spotřebním zboží. Omezení se má týkat výrobků, jež mohou malé děti vkládat do úst a které spadají např. do kategorie oděvů, nábytku, dekorací nebo výrobků pro sport a volný čas.

 

Diskuse (80)

Astma u dětí: Znečištění v blízkosti silnic je srovnatelně nebezpečné jako pasivní kouření

1. 4. 2013  00:44, rubrika: Ovzduší, čtenost: 879x, karma: 7,89

Studie aktuálně publikovaná v European Respiratory Journal uvádí, že 14% chronického astmatu u dětí muže být způsobeno znečištěním ovzduší z automobilové dopravy v okolí frekventovaných silnic. Studie shrnuje výzkum v deseti evropských městech a její autoři uvádějí, že jde o zátěž srovnatelnou s...

Diskuse (2)

Europarlament žádá lepší ochranu zdraví před chemikáliemi narušujícími hormonální systém

14. 3. 2013  15:15, rubrika: Evropská unie, čtenost: 602x, karma: 7,17

Poslanci Evropské parlamentu dnes jednoznačnou většinou hlasů schválili zprávu, kterou předložila švédská europoslankyně Asa Westlundová a která vyzývá Evropskou komisi k prosazení regulace, jež lépe ochrání zdraví Evropanů před působením chemických látek narušujících hormonální systém, tzv....

Diskuse (0)

Černá listina nejnebezpečnějších chemikálií vyžadujících náhradu byla rozšířena - SIN List 2.1

14. 2. 2013  23:56, rubrika: REACH, čtenost: 693x, karma: 8,22

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) dnes aktualizoval svou databázi prioritních nebezpečných látek, které by měly být nahrazeny. SIN List byl ve verzi 2.1 rozšířen zejména o látky vyvolávající rakovinu, způsobují mutace a ohrožující rozmnožování, které splňují kritéria evropské...

Diskuse (0)

Znečištění ovzduší: WHO doporučuje zpřísnit evropskou politiku ochrany ovzduší

31. 1. 2013  23:50, rubrika: Ovzduší, čtenost: 893x, karma: zatím bez karmy

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zveřejnila první výsledky přezkoumání současného vědeckého poznání zdravotních dopadů znečištění ovzduší. Regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakab k jeho výsledkům uvedla: „Jsme přesvědčeni, že tyto nové poznatky nakonec povedou k...

Diskuse (2)

Jak nahradit nebezpečné chemikálie? Evropské nevládní organizace zpřístupnily databázi dobrých příkladů

24. 5. 2012  16:23, rubrika: REACH, čtenost: 1247x, karma: 10,54

Dnes odpoledne byla v Helsinkách v rámci tamního chemické fóra oficiálně zprovozněna databáze příkladů toho, jak společnosti mohou ve své činnosti nahrazovat nebezpečné chemikálie a materiály.

Diskuse (0)

Pesticidy: Děti vystavené malým dávkám chlorpyrifosu vykazují abnormality mozku

7. 5. 2012  00:16, rubrika: Pesticidy, čtenost: 2245x, karma: 14,92

Nejnovější studie amerických vědců ukázala, že mozek dětí žijící v New Yorku vykazuje změny, které souvisejí s množstvím pesticidu, jemuž byly děti vystaveny během vývoje v děloze matky. Výzkumníci z Columbia University a Duke University porovnávali za pomoci magnetické rezonance mozek 40 dětí ve...

Diskuse (18)
1 - 12 / 79
reklama
O zdraví, o vědě, o politice, o životním prostředí - o tom co ovlivňuje nás a co (ne)můžeme ovlivnit my.
Miroslav Šuta
Karma autora: 0,00

Profesionálně se zabývám životním prostředím a jeho působením na člověka (nezávislý konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik). Ve svém volném čase se snažím pomáhat několika neziskovým organizacím, čtu, fotím a rád vychutnám dobrý film, čaj nebo čokoládu.

více
miroslav.suta(z)centrum.cz
 
 
reklama
reklama