reklama

Glyfosát: Nejběžnější pesticid na českých polích nově zařazen mezi karcinogeny

25. 3. 2015  08:00, rubrika: Pesticidy, čtenost: 3036x, karma: 21,23

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) nově na seznam karcinogenů zařadila pět organofosfátových pesticidů - herbicid glyfosát a insekticidy melathion, diazinon, tetrachlorvinphos a parathion. Nejvýznamnějším mezi nimi je glyfosát, který je jednoznačně nejčastěji používaným pesticidem na...

Diskuse (1)

Gumičkování – módní hit, který může ohrožovat zdraví dětí

17. 8. 2014  08:00, rubrika: zdraví, čtenost: 10084x, karma: 16,25

Malé pestrobarevné gumičky (loom bands) v duhových barvách zaplavují pulty obchodů po celém světě. Bohužel testy odhalily, že prodávané sady na gumičkování mohou obsahovat vysoké koncentrace nebezpečných chemických látek, např. ftalátů nebo olova.

Diskuse (14)

Chemie kolem nás - pomáhá i škodí, 16. ledna 2014, České Budějovice

7. 1. 2014  18:00, rubrika: společnost, čtenost: 998x, karma: 5,90

● Jaké chemické látky může obsahovat zboží prodávané v našich obchodech? ● Proč se nebezpečné chemikálie používají? ● Co jsou to endokrinní disruptory? ● V čem si kupujeme nanochemikálie? ● Jak mohou chemikálie ovlivnit lidské zdraví? ● Jak mohou škodit životnímu...

Diskuse (9)

ČRo Plus - Ekofórum: Rok smradu 2013?

6. 1. 2014  16:10, rubrika: Ovzduší, čtenost: 863x, karma: 6,15

První letošní vydání pořadu Ekofórum, který vysílá Český rozhlas Plus, nazvali jeho autoři Čestmír Klos a Terezie Jirásková s lehkou nadsázkou "Rok smradu". Shodou okolnost evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik vyhlásil 2013 Rokem ovzduší.

Diskuse (9)

Endokrinní disruptory: Desítky vědců vyzývají Evropskou komisi k akci

8. 7. 2013  00:38, rubrika: Evropská unie, čtenost: 2186x, karma: 16,06

89 předních vědců z celého světa podepsalo Berlaymontskou deklaraci o endokrinních disruptorech, v níž vyjadřují znepokojení z látek schopných narušovat hormonální systém a naléhají na Evropskou unii, aby přistoupila k efektivní regulaci těchto látek. Zároveň v deklaraci upozorňují, že návrhy...

Diskuse (22)

REACH: 6,5 tisíce registrovaných látek a veletucet chemických špinavců

25. 6. 2013  08:39, rubrika: REACH, čtenost: 601x, karma: 6,79

Nová evropská chemická politika stanovená směrnicí REACH má za sebou dva významné mezníky. Na konci května úspěšně skončila druhá vlna registrace chemických látek v systému REACH, v rámci které firmy zaregistrovaly skoro tři tisíce chemikálií. V červnu se pak zástupci členských států EU dohodli o...

Diskuse (3)

Stockholmská úmluva: Na globální černou listinu zapsán Bursíkem subvencovaný brómovaný zpomalovač hoření

12. 5. 2013  15:32, rubrika: životní prostředí, čtenost: 1123x, karma: 13,01

Na právě skončené výroční konferenci smluvních států Stockholmské úmluvy o perzistentních znečišťujících látkách byla zapsána na globální černou listinu 23. položka – hexabromocyklododekan (HBCD). Ačkoli jde o nebezpečnou látku, která se nyní ocitla na seznamu vedle DDT, dioxinů nebo...

Diskuse (11)

REACH: Švédsko navrhuje další omezení použití olova ve spotřebním zboží

8. 4. 2013  00:15, rubrika: REACH, čtenost: 1264x, karma: 7,82

 

Švédsko předložilo Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) návrh na restrikci použití olova a jeho sloučenin v dalším spotřebním zboží. Omezení se má týkat výrobků, jež mohou malé děti vkládat do úst a které spadají např. do kategorie oděvů, nábytku, dekorací nebo výrobků pro sport a volný čas.

 

Diskuse (80)

Astma u dětí: Znečištění v blízkosti silnic je srovnatelně nebezpečné jako pasivní kouření

1. 4. 2013  00:44, rubrika: Ovzduší, čtenost: 1039x, karma: 8,70

Studie aktuálně publikovaná v European Respiratory Journal uvádí, že 14% chronického astmatu u dětí muže být způsobeno znečištěním ovzduší z automobilové dopravy v okolí frekventovaných silnic. Studie shrnuje výzkum v deseti evropských městech a její autoři uvádějí, že jde o zátěž srovnatelnou s...

Diskuse (2)

Europarlament žádá lepší ochranu zdraví před chemikáliemi narušujícími hormonální systém

14. 3. 2013  15:15, rubrika: Evropská unie, čtenost: 682x, karma: 7,17

Poslanci Evropské parlamentu dnes jednoznačnou většinou hlasů schválili zprávu, kterou předložila švédská europoslankyně Asa Westlundová a která vyzývá Evropskou komisi k prosazení regulace, jež lépe ochrání zdraví Evropanů před působením chemických látek narušujících hormonální systém, tzv....

Diskuse (0)

Černá listina nejnebezpečnějších chemikálií vyžadujících náhradu byla rozšířena - SIN List 2.1

14. 2. 2013  23:56, rubrika: REACH, čtenost: 814x, karma: 8,81

Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) dnes aktualizoval svou databázi prioritních nebezpečných látek, které by měly být nahrazeny. SIN List byl ve verzi 2.1 rozšířen zejména o látky vyvolávající rakovinu, způsobují mutace a ohrožující rozmnožování, které splňují kritéria evropské...

Diskuse (0)

Znečištění ovzduší: WHO doporučuje zpřísnit evropskou politiku ochrany ovzduší

31. 1. 2013  23:50, rubrika: Ovzduší, čtenost: 999x, karma: zatím bez karmy

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes zveřejnila první výsledky přezkoumání současného vědeckého poznání zdravotních dopadů znečištění ovzduší. Regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakab k jeho výsledkům uvedla: „Jsme přesvědčeni, že tyto nové poznatky nakonec povedou k...

Diskuse (2)
1 - 12 / 81
reklama
O zdraví, o vědě, o politice, o životním prostředí - o tom co ovlivňuje nás a co (ne)můžeme ovlivnit my.
Miroslav Šuta
Karma autora: 0,00

Profesionálně se zabývám životním prostředím a jeho působením na člověka (nezávislý konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik). Ve svém volném čase se snažím pomáhat několika neziskovým organizacím, čtu, fotím a rád vychutnám dobrý film, čaj nebo čokoládu.

více
miroslav.suta(z)centrum.cz
 
 
reklama
reklama